Công ty TNHH Hải Vân Nam
Thành công của bạn là phương châm hoạt động của công ty chúng tôi
(+84)0236 3868686
CART

Cung Cấp máy cắt 110kV và 72,5kV

: Kho công ty truyền tải Điện 2
: Công ty Truyền tải Điện 2
: HĐ số 29/2018/PT2-HVN ký ngày 16/03/2018
: Trước tiến độ ký kết với chủ đầu tư
: Đấu Thầu
:
Cung Cấp máy cắt 110kV và 72,5kV "thuộc dự án sửa chữa lớn năm 2018" của Công ty truyền tải Điện 20
0
Công ty TNHH Hải Vân Nam
  • Địa chỉ: 305 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam
  • GPKD số 0400388299 cấp ngày 25/6/2021( thay đổi lần 10)
  • Số điện thoại: 0236.386.8686 - Fax: 0236.386.8689 * MST 0400388299,
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương