HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART
Ngày 13/12/2018, PC Quảng Trị đã mời chuyên gia Hãng 3M về lĩnh vực sản xuất đầu cáp ngầm tại Việt...
Công ty 3M và đại lý phân phối ủy quyền Miền trung là Công ty TNHH Hải Vân Nam phối hợp với EVN CPC...
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương