HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART

Dự án năng lượng mặt trời tại công ty Giày BQ

: 246 Ông Ích Khiêm
: Giày BQ
: Hợp đồng điện năng lượng mặt trời HVN-BQ
: 2/8/2019
: Điện Năng Lượng Mặt Trời
:
Dự án đã hoàn thành tại Công ty giày BQ Đà Nẵng.
Công trình điện mặt trời 20,3kwp đã mang về cho chủ đầu tư trung bình 100kwp mỗi ngày.
Với giá mua vào của điện lực là 2098 VNĐ thì chủ đầu tư tiết kiệm được 200,000 VNĐ mỗi ngày.
Xin cảm ơn và hy vọng tiếp tục đồng hành cùng Giày BQ.
 
0
0
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương