HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART
Featured project

Vận chuyển tổ hợp lắp đặt MBA 40MVA đã vào đến vị trí bệ MBA 110kV Krông Ana 2

Đã hoàn thành giai đoạn 1 :
Vận chuyển MBA 40MVA đã vào đến vị trí bệ MBA 110kV Krông Ana 2


0
0
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương