HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART

Tòa nhà hành chính Đà Nẵng

: Số 24 đường Trần Phú, Đà Nẵng
: Thành Phố Đà Nẵng
: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Cơ Điện
: 4 Tháng
: Tòa nhà Văn phòng
:
- Lắp đặt trạm biến áp:
+ Lắp đặt máy biến áp 22/04KV/2500KVA
+ Lắp đặt máy biến áp 22/04KV/750KVA
+ Lắp đặt tủ trung thế hợp bộ 22KV
+ Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm, thang cáp, tê, co…
- Lắp đặt đường dây cáp trung thế: cáp lộ vào, cáp tủ trung thế, mương cáp ngầm trung thế, hố ga cáp ngầm.
- Lắp đặt trụ nối đầu tuyến TBA: dao cách ly, recloser, thu lôi van, sứ đỡ,…
0
0
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương