HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART

Project

Hoàn thành  goi thầu CPC-CangQuyNhon-05-VC+LD MBA 110kV: Vận chuyển và lắp đặt MBA lực 110kV (bao gồm tổ hợp, lọc dầu).
Hoàn thành goi thầu CPC-CangQuyNhon-05-VC+LD MBA 110kV: Vận chuyển và lắp đặt MBA lực 110kV (bao gồm tổ hợp, lọc dầu).
Thay thế MBA T1-25MVA và hoàn thiện sơ đồ Trạm biến áp 110kV Áng Sơn năm 2023
Detail
 vận chuyển MBA 40MVA từ Đông Anh - Hà Nội đã đến TBA 110kV Chợ Lách, Bến Tre
vận chuyển MBA 40MVA từ Đông Anh - Hà Nội đã đến TBA 110kV Chợ Lách, Bến Tre
TBA 110kV Chợ Lách, Bến Tre
Detail
BIẾN DÒNG ĐIỆN, BIẾN ĐIÊN ÁP 220KV
BIẾN DÒNG ĐIỆN, BIẾN ĐIÊN ÁP 220KV
Tại kho NMTĐ Đồng Nai 3 xã Quảng Khê, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông.
Detail
Hợp đồng vận chuyển MBA 40MVA dự phòng CPC giao tại TBA 110kV Điện Nam-Điện Ngọc và TBA 110kV Điện Bàn đã hoàn thành.
Hợp đồng vận chuyển MBA 40MVA dự phòng CPC giao tại TBA 110kV Điện Nam-Điện Ngọc và TBA 110kV Điện Bàn đã hoàn thành.
TBA 110kV Điện Nam-Điện Ngọc và TBA 110kV Điện Bàn
Detail
Thiết kế cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình hệ thống Điện mặt trời khu NXXS lô T4 KCN Long Hậu- Long An
Thiết kế cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình hệ thống Điện mặt trời khu NXXS lô T4 KCN Long Hậu- Long An
Detail
co
co
392 Hoàng Diệu – Phường Bình Thuận – Quận Hải Châu – Đà Nẵng
Detail
Dự án năng lượng mặt trời tại công ty Giày BQ
Dự án năng lượng mặt trời tại công ty Giày BQ
246 Ông Ích Khiêm
Detail
Dự án năng lượng mặt trời tại khách sạn M boutique
Dự án năng lượng mặt trời tại khách sạn M boutique
Detail
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương