HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART

vận chuyển MBA 40MVA từ Đông Anh - Hà Nội đã đến TBA 110kV Chợ Lách, Bến Tre

: TBA 110kV Chợ Lách, Bến Tre
: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC)
: Hợp đồng vận chuyển MBA 40MVA từ EEMC đến trạm 110kV Chợ Lách, Bến Tre
: 07/08/2022
: Vận chuyển
:
Vận chuyển MBA 40MVA từ EEMC đến trạm 110kV Chợ Lách, Bến Tre
0
0
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương