HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART

BIẾN DÒNG ĐIỆN, BIẾN ĐIÊN ÁP 220KV

: Tại kho NMTĐ Đồng Nai 3 xã Quảng Khê, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông.
: CN TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 - CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI
: 2062021/HĐ-ĐN-HVN
: 17/01/2022
: Gói thầu TX-MS.21-14: Mua sắm Biến dòng điện và Biến điện áp 220kV
:


 
0
0
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương