HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART

Ocean Villas - Đà Nẵng

: Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
: Vinacapital
: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Cơ Điện
: 150 ngày
: Khách sạn
:
- Hệ thống tủ điện hạ thế : T&T
- Thiết bị đóng ngắt: Schneider
- Hệ thống thang máng cáp: T&T
0
0
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương