HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART

Cung Cấp máy cắt 110kV và 72,5kV "thuộc dự án sửa chữa lớn năm 2018"

: Kho công ty truyền tải Điện 2
: Công ty Truyền tải Điện 2
: HĐ số 29/2018/PT2-HVN ký ngày 16/03/2018
: Trước tiến độ ký kết với chủ đầu tư
: Đấu Thầu
:
Cung Cấp máy cắt 110kV và 72,5kV "thuộc dự án sửa chữa lớn năm 2018" của Công ty truyền tải Điện 2
0
0
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương