HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART

"Cung cấp và vận chuyển máy cắt 110kV" thuộc Kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2017

: Đà Nẵng
: Công ty Truyền tải Điện 2
: 39/2017/PTC2-HVN giữa Công ty Truyền Tải Điện 2 và Công ty TNHH Hải Vân Nam. 18/05/2017
: Trước tiến độ ký kết với chủ đầu tư
: Đấu Thầu
:
0
0
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương