HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART

Vận chuyển, tổ hợp lắp đặt và lọc dầu MBA 40MVA tạm trạm 110kV Ngũ Hành Sơn

: Đà Nẵng
:
: hợp đồng vận chuyển, tổ hợp lắp đặt và lọc dầu MBA 40MVA tạm trạm 110kV Ngũ Hành Sơn
: đã hoàn thành
:
:
Công ty TNHH Hải Vân Nam đã hoàn thành hợp đồng vận chuyển, tổ hợp lắp đặt và lọc dầu MBA 40MVA tạm trạm 110kV Ngũ Hành Sơn . Kịp tiến độ phục vụ APEC 2017 ĐÀ NẴNG
 
0
0
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương