HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART

Cung Cấp, vận chuyển, tổ hợp lắp đặt và lọc dầu 02 MBA 32MVA thuộc dự án thủy điện ALIN B1

: Công trình Thuỷ điện A Lin B1 xây dựng tại Xã Hồng Trung, Hồng Vân, huyện A Lưới và xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế .
: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Trường Phú
: 05/2017/HĐ-TPH-HVN
:
:
:
0
0
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương