Công ty TNHH Hải Vân Nam
Thành công của bạn là phương châm hoạt động của công ty chúng tôi
(+84)0236 3868686
CART

Hoàn thành goi thầu CPC-CangQuyNhon-05-VC+LD MBA 110kV: Vận chuyển và lắp đặt MBA lực 110kV (bao gồm tổ hợp, lọc dầu).

: Thay thế MBA T1-25MVA và hoàn thiện sơ đồ Trạm biến áp 110kV Áng Sơn năm 2023
: Tổng công ty Điện lực Miền Trung
:
:
:
:
Công ty TNHH Hải Vân Nam hoàn thành vượt tiến độ gói thầu CPC-CangQuyNhon-05-VC+LD MBA 110kV: Vận chuyển và lắp đặt MBA lực 110kV (bao gồm tổ hợp, lọc dầu).
Địa điểm thực hiện: Thay thế MBA T1-25MVA và hoàn thiện sơ đồ Trạm biến áp 110kV Áng Sơn năm 20230
0
Công ty TNHH Hải Vân Nam
  • Địa chỉ: 305 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam
  • GPKD số 0400388299 cấp ngày 25/6/2021( thay đổi lần 10)
  • Số điện thoại: 0236.386.8686 - Fax: 0236.386.8689 * MST 0400388299,
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương