Công ty TNHH Hải Vân Nam
Thành công của bạn là phương châm hoạt động của công ty chúng tôi
(+84)0236 3868686
CART

vận chuyển MBA 40MVA từ Đông Anh - Hà Nội đã đến TBA 110kV Chợ Lách, Bến Tre

: TBA 110kV Chợ Lách, Bến Tre
: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC)
: Hợp đồng vận chuyển MBA 40MVA từ EEMC đến trạm 110kV Chợ Lách, Bến Tre
: 07/08/2022
: Vận chuyển
:
Vận chuyển MBA 40MVA từ EEMC đến trạm 110kV Chợ Lách, Bến Tre
0
0
Công ty TNHH Hải Vân Nam
  • Địa chỉ: 305 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam
  • GPKD số 0400388299 cấp ngày 25/6/2021( thay đổi lần 10)
  • Số điện thoại: 0236.386.8686 - Fax: 0236.386.8689 * MST 0400388299,
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương