HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART

Cung Cấp và vận chuyển MBA 40MVA cho trạm 110kV Cầu Đỏ ( Công trình được PC Đà Nẵng gắn biển chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam)

: trạm 110kV Cầu đỏ
: ĐL ĐÀ NẴNG
:
:
:
:
0
0
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương