HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART
Featured project

VIDEO

Ứng dụng công nghệ
Ứng dụng công nghệ
22-06-2016 09:21
View
Đập Tam Hiệp - Đập thủy điện lớn nhất thế giới
Đập Tam Hiệp - Đập thủy điện lớn nhất thế giới
24-04-2016 20:09
View
Bốc cháy khi câu cá dưới điện cao thế ở Quận 2
Bốc cháy khi câu cá dưới điện cao thế ở Quận 2
24-04-2016 20:07
View
Talk Vietnam - Trò chuyện với đại sứ ẩm thực Gary Rhodes
Talk Vietnam - Trò chuyện với đại sứ ẩm thực Gary Rhodes
24-04-2016 14:23
View
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương